ประวัติความเป็นมาของกีฬาปีนหน้าผา

สมาคมกีฬาปีนหน้าผา ได้ก่อตั้งเมื่อคราวที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ถือได้ว่าเป็นภาระกิจสำคัญ ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬารายการใหม่ของ OCA เป็นครั้งแรกของทวีปเอเชีย มีกีฬาชนิดใหม่ๆ บรรจุให้แข่งขันห …