กิจกรรมการปีนหน้าผาและการโรยตัว

กิจกรรมปีนหน้าผา

จุดประสงค์
เรียนรู้และรับประสบการณ์เกี่ยวกับการปีนหน้าผาและการโรยตัว

คำอธิบาย
จัดกิจกรรมต่อเนื่องหลายอย่างที่จะช่วยท่านเรียนรู้และรับประสบการณ์เกี่ยวกับการปีนหน้าผาและการโรยตัว แนวคิดกิจกรรมทั้งหลายต่อไปนี้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกอบวิชาชีพจากหน่วยศาสนจักรหรือชุมชนของท่านอยู่ด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนปลอดภัย สำหรับแต่ละกิจกรรม ให้มีการให้ข้อคิดทางวิญญาณเพื่อให้มีอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านอาจวางแผนกิจกรรมสุดท้ายเพื่อฝึกฝนสิ่งที่ท่านเรียนรู้ เยาวชนหญิงแต่ละคนต้องมีอุปกรณ์ปีนหน้าผาสำหรับกิจกรรมบางอย่างต่อไปนี้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปีนหน้าผาและการโรยตัว เชิญผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมจากหน่วยศาสนจักรหรือชุมชนของท่านให้มาใช้ภาพ เรื่องราว และวีดิทัศน์เพื่อสอนท่านเกี่ยวกับการปีนหน้าผาและการโรยตัว หาพื้นที่ใกล้เคียงหรือโรงยิมที่ท่านสามารถปีนหน้าผาได้
คำสั่งด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกอบวิชาชีพให้สอนท่านเรื่องข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทั่วไปเช่นการตรวจดูเงื่อนอีกครั้งและการสวมใส่อุปกรณ์ที่ถูกต้อง เรียนรู้และทำตามคำสั่งด้านความปลอดภัยสำหรับการปีนหน้าผาและการคอยส่งและดึงเชือกอยู่ข้างล่าง ให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจว่ากิจกรรมแต่ละอย่างต้องใช้อุปกรณ์ใด—สายรัดนิรภัย หมวกนิรภัย ถุงมือ รองเท้าปีนเขา และอื่นๆ
การดูแลเงื่อนและเชือกที่สำคัญ เรียนรู้วิธีผูกเงื่อนพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ในการปีนหน้าผาได้ เช่นสายโซ่เดซี่และเงื่อนน้ำ เรียนรู้วิธีเกี่ยวอุปกรณ์ไต่เขากับสลักและรอบต้นไม้ หิน และพุ่มไม้ อย่าเหยียบเชือกเป็นอันขาด ท่านควรเรียนรู้วิธีต่างๆ ในการเก็บม้วนและดูแลรักษาเชือกและตรวจสอบเชือกหาจุดบกพร่องและการสึกหรอ
อุปกรณ์การโรยตัวและอุปกรณ์บีเลย์สำหรับผ่อนเชือกและควบคุมความเร็ว ภายใต้การกำกับดูแลของผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกอบวิชาชีพ เดินทางไปยังสถานที่ใกล้เคียงในพื้นที่ของท่านที่ท่านสามารถเรียนรู้การโรยตัวได้
การไต่เชือก เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกอบวิชาชีพให้มาสอนท่านถึงวิธีการใช้เงื่อนพิเศษและสายรัดนิรภัยในการไต่เชือก
การโรยตัวระดับสูง ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ให้คำแนะนำที่มีใบประกอบวิชาชีพ เลือกสถานที่หนึ่งที่ท่านและเยาวชนหญิงคนอื่นๆ ในชั้นเรียนสามารถเรียนรู้การโรยตัวจากระดับที่สูงขึ้น ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจว่าการโรยตัวนั้นรวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ไต่เขา สลัก และเครื่องมือที่มีอยู่ จงแน่ใจว่าท่านนำขยะและอุปกรณ์ไปกับท่านด้วยเมื่อท่านกลับไป และหลีกเลี่ยงการรบกวนภูมิประเทศทางธรรมชาติ
การรับรองการปฐมพยาบาล เรียนรู้และฝึกฝนการปฐมพยาบาลพื้นฐานซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาการบาดเจ็บทั่วไปที่เกิดจากการปีนหน้าผา เช่นรอยบาด แผลถลอกที่เกิดจากการเสียดสีของเชือก และกระดูกหัก ถ้าท่านจะปีนหน้าผาหรือโรยตัวไกลจากจุดเริ่มต้นของทางเดิน 30 ถึง 60 นาที ควรมีบุคคลอย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้รับการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร (ดูกิจกรรมในการปฐมพยาบาลพื้นฐาน)
การปีนหน้าผา หาสถานที่ใกล้ที่ท่านอาศัยอยู่เพื่อปีนหน้าผาร่วมกันเป็นชั้นเรียนเยาวชนหญิง ให้แน่ใจว่าท่านมีผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกอบวิชาชีพอยู่กับท่านด้วย ถ้าท่านปีนหน้าผาที่โรงยิม เจ้าหน้าที่มักจะเป็นผู้เชี่ยวชาญการปีนหน้าผา เรียนรู้และฝึกใช้อุปกรณ์ หากเป็นไปได้ ฝึกทักษะการปีนหน้าผาหลายๆ ทักษะ

ใครที่กำลังสนใจหาที่ปีนผา มาลองอ่านความรู้เบื้องต้นกันก่อนได้ เพื่อที่จะเป็นทักษะให้แก่ตัวเราได้